რკინაბეტონის ანაკრები კონსტრუქციები

50%-ით შემცირებული სამშენებლო-სამონტაჟო პროცესი, ხარისხისა და ექსპლუატაციის გაზრდილი მაჩვენებლები, ხარჯების ოპტიმიზაცია, მინიმუმამდე დაყვანილი რისკები, კონსტრუქციული და ტექნოლოგიური დანაზოგები – „ელემენტ ჰოლდინგი“ სამშენებლო სექტორს ინოვაციურ პროდუქტს სთავაზობს. პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ მხარდაჭერით, კომპანიამ რკინაბეტონის ანაკრები კონსტრუქციების წარმოება დაიწყო.

პროდუქტის შექმნის მიზანი სამშენებლო სფეროში არსებული სერვისების განვითარებაა. რკინაბეტონის ანაკრები კონსტრუქციების გამოყენება საქართველოში ინდუსტრიულ მშენებლობას ახალ ეტაპზე გადაიყვანს.

რკინაბეტონის ანაკრები კონსტრუქციების წარმოება უცხოელი ექსპერტების ჩართულობით მიმდინარეობს, რომლებიც პროდუქტის სტანდარტებს აკონტროლებენ. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ  ქართველი და უცხოელი კონსტრუქტორების თანამშრომლობის შედეგად, კონსტრუქციული ნახაზები მზადდება ევროკოდებთან შესაბამისობით. საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრა „ელემენტ ჰოლდინგისთვის“ უცვლელი პრიორიტეტია.

რას წარმოადგენს რკინაბეტონის ანაკრები კონსტრუქცია

იგი სამშენებლო მასაა და წინასწარი ფორმის ყალიბში ბეტონის ჩამოსხმით იქმნება. ელემენტების მისაღებად სხვადასხვა ტიპის ბეტონთან ერთად გამოიყენება არმატურა, საჭიროებისამებრ წინასწარ დაძაბული ბაგირი, წინასწარ დამზადებული ლითონის ჩასატანებელი დეტალები, დამათბუნებლები, ფიბრები. ასევე ბეტონის დანამატები და პიგმენტები ვიზუალური ეფექტის მისაღებად.

ამის შემდეგ ბეტონს გასამყარებლად სპეციალურად შექმნილ გარემოში  ტოვებენ. საპროექტო სიმტკიცის მიღწევის შემდეგ, ნამზადი ამოდის ყალიბიდან, ხდება მისი დასაწყობება, ხოლო ყალიბი გამოიყენება მრავალჯერადად.

საბოლოო ეტაპზე, რკინაბეტონის  მზა ანაკრები ელემენტები სამშენებლო მოედანზე, წინასწარ გათვალისწინებული კვანძების საშუალებით მონტაჟდება.

პროდუქტის უპირატესობები

რკინაბეტონის ანაკრები კონსტრუქციებით მშენებლობას არაერთი სტრატეგიული უპირატესობა აქვს როგორც მშენებლისთვის, ასევე მისი დამკვეთისთვის.

პირველ რიგში, ეს არის სამშენებლო პროცესის წარმოუდგენელი ტემპები. მშენებლობა-მონტაჟის ვადა მცირდება 50%-მდე. მონოლითური მშენებლობის დროს მშენებელი სამშენებლო ობიექტზე ჩასხმული ბეტონის სიმტკიცის საპროექტო ნიშნულამდე გაზრდას   კვირების განმავლობაში ელოდება. ინოვაციური ტექნოლოგიით კი, მზა ელემენტების მომზადება უმოკლეს დროში ხდება.

გარდა ამისა, რკინაბეტონის ანაკრები კონსტრუქციებით მშენებლობა გამორიცხავს რისკებს და სრულად კონტროლირებადს ხდის პროცესს. მაგალითად, აღარაა საჭირო კლიმატური პირობების გათვალისწინება, მაშინ როდესაც მონოლითური მშენებლობისას დროითი დანაკარგის დიდი წილი ამინდის ცვალებადობაზე მოდის.

ამასთანავე, აღარაა საჭირო ხანძარსაწინააღმდეგო მასალები, რაც ასევე ხარჯების ოპტიმიზაციას იწვევს.

კიდევ ერთი უპირატესობა, საწარმოო გარემოა. მოგეხსენებათ, ბეტონის მიღების, ჩასხმის, მოვლის პროცესი ითხოვს ნორმირებულ პირობებს. ბეტონის ნაზავის ერთგვაროვნება და რეცეპტთან შესაბამისობა, ბეტონის ტემპერატურა, გარემოს ტემპერატურა, ტენიანობა, მომწიფების პროცესის პარამეტრები, პროდუქტის შენახვის, მისი ხარისხის კონტროლის პროცედურები უმნიშვნელოვანესია საბოლოო შედეგისთვის. ყოველივე ზემოთხსენებულის მიღწევა  კი შესაძლებელია მხოლოდ საწარმოს პირობებში.

უპირატესობებზე საუბრისას აღსანიშნავია კონსტრუქციული და ტექნოლოგიური დანაზოგები. წინასწარ დაძაბული ბაგირის ტექნოლოგიით ბეტონის მოცულობა მცირდება, კონსტრუქციული ელემენტები მსუბუქდება, მიიღება მონოლითურ მშენებლობასთან შედარებით დიდი მალები. შესაძლებელია ე.წ. ჰიბრიდული კონსტრუქციების დაპროექტება (მაგ. მონოლითური ბირთვი ანაკრებ ელემენტებთან ან/და ლითონკონსტრუქციებთან კომბინაცია).

ჩამოთვლილი ფაქტორები უპრეცედენტო შესაძლებლობებს ქმნის ინდუსტრიული მშენებლობის კუთხით. „ელემენტ ჰოლდინგი“ სამომავლოდაც განაგრძობს აქტივობებს ქართული სამშენებლო სექტორის განვითარებისთვის

Facebook
LinkedIn
Print