ინოვაცია

რკინაბეტონის ანაკრები კონსტრუქციები

რკინა-ბეტონის ანაკრები კონსტრუქცია არის სამშენებლო მასალა, რომელიც წარმოიქმნება წინასწარი ფორმის ყალიბში ბეტონის ჩამოსხმით. ელემენტების მისაღებად სხვადასხვა ტიპის ბეტონთან ერთად გამოიყენება არმატურა, საჭიროებისამებრ წინასწარ დაძაბული ბაგირი, წინასწარ დამზადებული ლითონის ჩასატანებელი დეტალები,დამათბუნებლები, ფიბრები, ბეტონის დანამატები,პიგმენტები ვიზუალური ეფექტის მისაღება დ ა.შ.