„ელემენტ ჰოლდინგის” მიზანია წვლილი შეიტანოს ქართული სამშენებლო სექტორისა და ქვეყნის ეკონომიკის მდგრად განვითარებაში.

საერთაშორისო სტანდარტებთან დარგის თანხვედრისთვის, ჰოლდინგში შემავალი კომპანიები სისტემატურად ნერგავენ შესაბამის  მეთოდოლოგიებსა და სერვისებს.

ღირებულებები

„ელემენტ ჰოლდინგისთვის” პრიორიტეტულია:

  • ადამიანის უფლებები, ღირსეული და უსაფრთხო სამუშაო გარემო;
  • ხარისხიანი განათლება და განათლების მიღების თანაბარი შესაძლებლობების შექმნა;
  • პასუხისმგებლობა საზოგადოების წინაშე.