სპეც რენთი

„სპეც რენთი” სამშენებლო სექტორს თანამედროვე ტექნიკასა და ინვენტარს სთავაზობს. სერვისი მოიცავს გადაზიდვის მომსახურებასაც. 

„სპეც რენთი” 2020 წლიდან ოპერირებს.

კომპანიაში წარმოდგენილი პროდუქტი სისტემატურად ახლდება. ტექნიკის ფართო არჩევანი და გამოცდილი კადრები ბრენდს  შესაძლებლობას აძლევს ჩაერთოს სხვადასხვა სირთულის სამშენებლო სამუშაოში.

„სპეც რენთი” განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს ტექნიკის მუდმივ შემოწმებასა და მისი შენახვის პირობებს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. 

კომპანიის გუნდი სისტემატურად გადის ტრენინგებს არა მხოლოდ ტექნიკის ოპერირების, არამედ შრომის უსაფრთხოების თემაზე. შესაბამისად, მათ კარგად იციან სამშენებლო მოედანზე  ინციდენტების პრევენციის მეთოდები.

თანამშრომელთა კვალიფიკაცია დასტურდება როგორც სერთიფიკატებით, ასევე დამკვეთთა კმაყოფილების დონით. კომპანია სრულად აკონტროლებს რამდენად დროულად და ხარისხიანად მიიღო დამკვეთმა სასურველი მომსახურება.

Facebook
LinkedIn
Print