ევროკოდების საინფორმაციო სემინარი თბილისში

“ელემენტ ჰოლდინგის”, „ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციისა“ და USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამის მხარდაჭერით, შეხვედრები ასევე ჩატარდა ქალაქებში – ბათუმსა და ზუგდიდში